tortyadriana@gmail.com


 

Nákup nových technológií
výroby vo firme Torty Adriana s.r.o.

Hlavný cieľ projektu
Modernizácia a zvýšenie efektivity výroby v nadväznosti na kvalitu produkcie v súlade s najnovšími technologickými trendmi.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE VÝŠKA NFP: 119 311,50 EUR DOBA REALIZÁCIE PROJEKTU 06/2018 – 05/2019

www.opvai.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Zverejnenie zmlúv:

1. Zverejnené dňa 10.10.2019 Kuchynské roboty
2. Zverejnené dňa 10.10.2019 Pekárenské pece
3. Zverejnené dňa 14.10.2019 Vodná rezačka zákuskov
4. Zverejnené dňa 14.10.2019 Chladiace zariadenia

 

© 2011 Torty Adriana - Všetky práva na použitý obsah vyhradené   ©   Delphi: redakčný systém | Site map | Zákusky, koláče | Torty pre deti | Zo sveta toriet | Partneri | Svadobné torty | NT